Dokumenty BLMF


Propozície k stiahnutiu tu: Propozicie_BLMF_2024.pdf

 

BRATISLAVSKÁ LIGA V MALOM FUTBALE (BLMF)

 Propozície a rozpis súťaži pre ročník 2024

 

1.   Aparát BLMF

 

Predseda ligy:   Stanislav Cintavý (blmfba@gmail.com ; 0911 111 115)

Členovia Výkonného výboru BLMF (vedenie ligy):  Stanislav Cintavý, Peter Tichý, Pavol Fedorčák  (info@blmf.sk)

Disciplinárna komisia:  Stanislav Cintavý, Mário Topor, Peter Tichý

Administrátor ligy: Mário Topor (blmfba@gmail.com; 0940 262 402)

 

2.   Súťaže

 

1.BLMF (hrací deň pondelok)

2.BLMF - Pondelok

2.BLMF - Nedeľa

 

3.   Hracie časy, Rozpis

 

Pondelok - 18:10/19:05/20:00/21:00

Nedeľa -  18:30/19:30 (môže byť posúvané vzhľadom na ročné obdobie)

·        Rozpis sa pripravuje vždy 10 dní pred kolom - mužstvá majú čas týždeň aby prípadne nedostatky v čase a podobne žiadali opraviť

·        Záväzný rozpis je vždy týždeň pre kolom

·         prípadne požiadavky smerovať najneskôr do nedele (pred ďalším kolom)  mailom (blmfba@gmail.com )

 

 

 

4.   Pravidlá

Hrací čas:  50 min (Pondelky); 60 min (Nedeľa)

Prestávka: bez prestávky

Nadstavenie času: rozhodca nastaví minimálne 1 minútu ak je stav o jeden gól pre jedného zo súperov Ligová časť v prípade remízy:  3x kop z 9m každé mužstvo, strana sa losuje mincou rozhodcu; za výhru po penaltách mužstvo získava 2 a porazený získava 1 bod Vyraďovacia časť v prípade remízy: 5x kop zo značky 9m PK každé mužstvo, strana sa losuje mincou rozhodcu

Za výhru v riadnom hracom čase sa pripíše 3 a po penaltách 2 , prehra po penaltách 1 bod.

Pravidlá: riadi sa pravidlami malého futbalu s výnimkami pre BLMF

Výnimky platné pre BLMF

1)     Zápas sa začína presne v Úradný hrací čas (URH), hlavný rozhodca (R) stretnutia spúšťa časomieru presne v momente začiatku podľa URH

a)     V prípade, že na ihrisko mužstvo nepostaví aspoň 3+1 hráčov, tak v momente naskočenia 1min na časomiere R dáva mužstvu súpera plusový gól (vedie 1:0)

b)      Za každé ďalšie 3min (4,7,10,13) tento úkon rozhodca opakuje až do 15 min stretnutia, kedy za stavu 5:0 ukončí stretnutie

2)     V prípade ak R udelí hráčovi ŽK, alebo ČK  za faul v ktorejkoľvek časti ihriska, nariadi v prospech súpera 9m trestný kop.

a)     V prípade ak priestupok bol k bráne súpera bližšie ako je kružnica pretínajúca miesto kopu 9m trestného kopu, tak si hráč môže vybrať z ktorého miesta trestný kop exekvuje

b)     Všetci hráči potrestaného mužstva musia stáť za úrovňou lopty a 5 metrov od kružnice so stredom na lopte (od miesta priestupku)

3)     V prípade udelenia ČK, je dotyčný hráč vylúčený a do stretnutia už nemôže zasiahnuť

a)     Potrestané mužstvo hrá 5 minútové oslabenie o jedného hráča, ktoré pokračuje bez ohľadu na počet obdŕžaných gólov

4)     Hrací čas je 1x60 alebo 1x50 minút

a)     R nastavuje v situáciách ak jedno z mužstiev zjavne zdržuje počas zápasu, alebo si to žiada povaha úkonov ktoré nastali v stretnutí

b)     R je oprávnený počas zápasu zastaviť časomieru v týchto prípadoch:

i)        Ak nie je k dispozícií žiadna hracia lopta a situácia nasvedčuje, že môže trvať neprimerane dlhý čas obstarať náhradnú

ii)      Kvôli poveternostným podmienkam, ktoré si vyžadujú prerušenie hry

c)     R nezastavuje časomieru v prípade, ak je hra prerušená z bežných športových dôvodov, časomieru nechá bežať a na konci stretnutia nastaví čas

d)     R je povinný nastaviť v závere zápasu minimálne 1 minútu, v prípade ak výsledok zápasu v 60/50 min je o jeden gól v prospech ktoréhokoľvek mužstva

e)     Výšku nastaveného času R oznámi v čase tesne pred alebo tesne po naskočení 60/50 min na časomiere

f)      Vedúci ligy môže kedykoľvek operatívne zmeniť hrací čas zápasu a to najmä z dôvodov poveternostných; zmena hracieho času musí byť zmenená primerane významu a stavu daného zápasu

5)      Ak mužstvo od začiatku nastúpi v počte 5+1 je oprávnené kedykoľvek počas oboch polčasov si vyžiadať dodatočný oddychový čas v dĺžke 30 sekúnd, pričom R nezastavuje časomieru

6)     Pravidlo o vkĺzačkách sa posudzuje nasledovne:

a)     Vkĺzačka je povolená iba v takom prípade, ak hráč nijak neobmedzí ani neohrozí hráča, čiže napríklad zastaví loptu smerujúcu do autu

b)     Vkĺzačka, ktorá hráča obmedzí (musí zabrzdiť, zmeniť smer a pod) sa považuje za priestupok a nasleduje po ňom nepriamy kop

i)        Ak je takáto vkĺzačka vedená v PÚ rozhodca nariadi nepriamy kop z hranice PÚ

c)     Vkĺzačka ktorá končí dotykom do lopty alebo hráča je nedovolený zákrok a trestá sa priamym voľným kopom, resp. pokutovým kopom ak bola vedená v PÚ

7)     Hráč má na rozohratie rohu, autu, odkopu od brány 5 sekúnd

8)     Hráč si môže loptu pri odkope od brány prevziať aj v pokutovom území (ako na veľkom futbale)

9)     V prípade odstúpenia mužstva počas sezóny, sa už dosiahnuté výsledky mužstva anulujú a dané mužstvo sa automaticky umiestni na poslednom mieste tabuľky

10) Ak družstvo nastúpi v poli aj v ženskom zložení, môže takéto mužstvo hrať:

a)      v počte 6+1, ak aspoň polovica hráčov v poli sú ženy

11) Ak družstvo nastúpi s hráčmi, ktorý majú menej ako 16 rokov, platí obdobné pravidlo ako v predošlom bode 8a, pričom hráč pod 16 rokov sa adekvátne posudzuje ako hráč "žena" podľa uvedeného článku

12) Vedenie ligy môže rozhodnúť, že mužstvo môže zápas odohrať v počte 6+1 (na ihrisku) ak si to vyžaduje povaha hry na ihrisku

13) Body 8,9, 10 platia iba pre prípady 2.BLMF

14) V prípade výsledku ktorý dosiahne priebežný gólový rozdiel 25 - rozhodca predčasne ukončí stretnutie s aktuálnym výsledkom

15) Každé mužstvo si môže zobrať jeden krát za zápas Time Out na 30 sekúnd - pričom počas tohto obdobia sa časomiera zastaví 

 

5.   Odklad zápasov

 

1)     Mužstvo môže požiadať o odklad zápasu maximálne 24 hodín pred URH a to sms/whatsup správou, emailom, alebo správou na FB messenger adminovi ligy alebo vedúcemu ligy.

a)     Poplatok za preklad zápasu je 25 eur

b)     V prípade oznámenia o preklad menej ako 24 hodín, ale viac ako 2 hodiny pred UHR, sa môže kapitán súpera rozhodnúť či akceptuje odklad, alebo prijíma kontumačnú výhru, pričom v prípade kontumácie sa odráta potrestanému mužstvu 1 bod

c)     V prípade odkladu menej ako 2 hod pre UHR, prípadne v prípade nepríchodu na zápas, je ten skontumovaný a mužstvu udelená pokuta podľa sadzobníka pokút vo výške 15 eur a odrátajú sa mu 3

d)     Zápas nie je možné odložiť posledné dve kola základnej časti, v nadstavbe a v playoff fáze

e)     Nie je možné odložiť zápas Pohára BLMF

f)       Mužstvo môže odložiť iba jeden zápas počas sezóny

g)     Náhradný termín zápasu určí vedenie ligy, pričom nemusí byť v hrací deň danej ligy

h)     Mužstvo ktoré sa tri krát nedostaví na zápas v zmysle bodu c) - je vylúčené z ligy

 

 

 

 

 

6.   Hrací formát ligy


·       Liga má 10 účastníkov

·       Odohrá sa 18 kôl základnej časti - víťaz získa Pohár Jozefa Václava

·       O poradí v tabuľke rozhoduje skóre

·       Posledné "letné"  a posledné "jesenné" kolo je spojené a teda sa odohrajú vo áte 2 zápasy po sebe, každý s trvaním 30 minút

 

·       Po odohratí 18 kôl sa uskutoční playoff fáza

o   LAST4 mužstvá odohrajú OSEMFINÁLE

o   TOP6 + víťazi OSEMFINÁLE odohrajú ŠTVRŤFINÁLE

o   Prehratí hrajú zápas o konečné umiestnenie

o   Semifinále a finále + zápas o bronz sa odohrajú v jeden deň (Final day)

2.BLMF Pondelok

·        Liga má 16 účastníkov z čoho jeden je "voľný žreb"

·        V základnej časti sa odohrá 15 kôl

·        O poradí v tabuľke rozhoduje skóre

·        Všetkých 16 tímov odohrá baráž o postup do playoff 2.ligy

o   Víťazi postúpia do playoff 2.BLMF z nedeľnými tímami

o   prehratí budú hrať playoff 3.BLMF

 

2.BLMF Nedeľa

·     Liga má 8 účastníkov

·     V základnej časti sa odohrá 14 kôl ( každý s každým 2x)

·     Všetkých 8 tímov postúpi do playoff o víťaza 2.BLMF proti Pondelkovým tímom

·     Hrací deň určí lepšie postavenie mužstiev v tabuľke

 

SUMÁR POHÁROV

Pohár Jozefa Václava - získa víťaz základnej časti 1.BLMF

Pohár Víťaza BLMF - získa víťaz časti Playoff 1.BLMF. 

Pohár Patrika Šelméciho - získa víťaz 2.BLMF

Pohár pre víťaza 3.BLMF - získa víťaz 3.BLMF

 

 

 

7.   Hosťovanie, súpiska  a rezervné mužstvá

 

1.     Súpisky si rieši manažér prostredníctvom systému www.ismf.sk do ktorého je potrebné si vytvoriť prístup a manažér je povinný viesť aktualizáciu súpisky

2.      Nového hráča na súpisku je možné pridávať počas celej základnej časti líg

3.     V playoff časti nie je možné pridávať hráča na súpisku

4.      Hráč môže štartovať v rôznych ligách (tzv. striedavý štart) pokiaľ je takýto striedavý štart uvedený v rámci ISMF systému

a.       príklad - hráč Janko Mrkvička môže hrať za mužstvo FC BPN v 1.BLMF ako aj za mužstvo Pink Panthers v 2.BLMF pondelok

b.       O striedavý štart požiada manažér mužstva prostredníctvom systému www.ismf.sk

 

5.     Brankár môže hosťovať aj v inom mužstve rovnakej ligy, bez obmedzenia

6.      Pravidlo súpisiek B tímov:

a.      Maximálne traja hráči v jednom kole môžu nastúpiť za A aj B mužstvo  

7.      Pre súťažný ročník 2024 boli schválené tzv. "B" tímy: AC N3M/AC N3M B

8.   Sadzobník pokút a spôsob výberu

 

1.     Žltá karta                                                           3 eur

2.     Červená Karta                                                10 eur

3.     Dohrávka                                                         25 eur

4.     Nepríchod na zápas                                     15 eur

5.     Pokuty za Nešportové správanie            individuálne

6.     Pokuty sa platia vždy nasledujúce kolo do rúk administrátora ligy (M.Topor)

7.     V prípade nezaplatenia pokuty najneskôr do 14 dní, vedenie ligy nepovolí hráčovi nastúpiť

8.     Za úhradu pokuty nie je zodpovedný previnilý hráč, ale kapitán/manažér mužstva

 

9.   Disciplinárna komisia, tresty

 

1.    Za ČK nie je automatická stopka, avšak DK ju môže dodatočne uložiť

2.     Za ČK priamo môže DK udeliť vyšší trest (stop)

3.      DK môže udeliť trest aj hráčovi, ktorý nebol potrestaný v zápase

4.      DK môže udeliť trest aj členovi tímu, trénerovi, manažérovi atď

5.      Za člena tímu sa považuje každý, kto stojí v priestore striedačky na ploche trávnika

a.      R nemusí preverovať, v akom postavení sa daná osoba voči klubu vníma, ak  je pri lavičke klubu, rozumie sa ako súčasť klubu a teda v takom prípade sa za nešportové správanie považuje aj nevhodne pokrikovanie fanúšikov za čo R môže udeliť ŽK/ČK

6.      Rozhodnutie DK o prípadnom treste dostane manažér klubu mailom, do momentu takejto informácie hráč môže nastúpiť

7.      Mužstvo sa môže voči rozhodnutiu DK odvolať písomne mailom nainfo@blmf.sk

a.      Rozhodnutie vedenia ligy ju konečné

8.      DK rozhoduje v zbore väčšinou hlasov (3 členovia)

a.      V prípade ak je rovnosť hlasov rozhoduje hlas predsedu DK

b.      V prípade ak sa rozhodovanie týka zápasu v ktorom nastúpilo mužstvo člena DK, alebo ak tento zápas rozhodoval člen DK, tak títo sú z rozhodovania vylúčení.

 

10.                    Miestenky na národne podujatia

 

1)     Miestenky na národne podujatie Majstrovstvá Slovenska v malom futbale sú pridelené pre podujatie MSR 2024:

a)      Majster a vicemajster základnej časti sezóny 2023 (FC BPN, AC N3M a potom ďalšie v poradí Menežeris, Engerau)

b)     Finalista playoff tím Papalalulu

c)     Najlepšie umiestnení tím po 10.kole 1.BLMF 2024 (iný ako v prípade bodov a) a b) )

 

11.                    Štartovné, Pozastavenie činnosti

 

·        Výška štartovného pre ročník 2024 bola stanovaná:

o   Vo výške 600 eur alebo v dvoch splátkach po  325 eur a 300 eur

o   Prvá splátka alebo celá platba je splatná do 18.4.2024 druhá je splatná do 15.8.2024

·         Mužstvu je pozastavená činnosť pokiaľ ani po výzve vedenia Ligy neuhradilo štartovné

o  V takom prípade sa mu plánovaný zápas počas pozastavenej činnosti kontumuje

·        O možnostiach (forme) úhrady bude liga informovať samostatne

12.                    Ustrojenie

 

1.      Mužstvá 1.BLMF musia na zápas nastúpiť v dresoch s číslami

2.      Mužstvá 2.BLMF  musia nastúpiť v rovnako farebnom vrchnom odeve

3.      Brankár musí mať odlišnú farbu dresu ako hráči v poli

4.      V prípade rovnakej farby dresov si rozlišovacie vesty oblieka mužstvo, ktoré má menej hráčov

13.                    Informácie na internete

 

Všetky rozpisy, tabuľky a články nájdete na:www.blmf.sk

Skupina na FB, kde informujeme o rozpisoch a iných dôležitých udalostiach nájdete na:https://www.facebook.com/groups/1611748272369913

Skupina na Whatsup v ktorej informujeme, pripojiť sa môžete:https://chat.whatsapp.com/FaMbFqjP9mN73xUBxPAaTS

 

 

14.                    Harmonogram súťaži

 

·        Harmonogram ligy je informatívny, vedenie ligy môže harmonogram meniť a to najmä:

o   z dôvodu poveternostných podmienok

o   z dôvodu príkazu príslušných úradov

o   z dôvodu vyššej moci a iných operatívnych dôvodov

o   z organizačných dôvodov

·        Dátum jednotlivých kôl je označený príslušným pondelkom daného kola čiže nedeľná 2.BLMF sa hrá o jeden deň skôr